Natuurbescherming is een zaak van lange adem. Dat is eens te meer gebleken tijdens de rechtszaak, die de Vogelwerkgroep is begonnen om te voorkomen dat het grootschalige evenement ‘Mud Masters’ ook dit jaar tijdens het broedseizoen zou worden gehouden. Tot onze grote teleurstelling heeft de voorzieningenrechter ons geen gelijk gegeven. In een ander belangrijk dossier, de Duinpolderweg, is er nog hoop. In de Zuid-Hollandse Staten is er, mede dankzij de grote inspanningen van alle tegenstanders, nog steeds geen meerderheid voor een weg dwars door de polders tussen Hillegom en Bennebroek