In het eerste nummer van dit jaar schreef ik al iets over het Jaar van de Huiszwaluw. Er werden toen mensen opgeroepen mee te doen aan het onderzoek naar het voorkomen van tweede broedsels bij Huiszwaluwen. Sovon denkt namelijk dat dat de sleutelfactor tot succes is voor deze charmante waluw. Op 130 locaties in het land zijn kolonies nauwlettend gevolgd en gecontroleerd of er tweede legsels zijn. Ook in Zuid-Kennemerland werden twee kolonies geobserveerd. De resultaten worden later door Sovon gepubliceerd.