In de afgelopen twee jaar (2016-2017) zijn alle broedvogels in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) gekarteerd op basis van de BMP-methode (: Broedvogel Monitoring Project) door Sovon, totaal circa 3.589 ha. Hierbij werd het onderzoeks- gebied opgedeeld in deelgebieden, die vergelijkbaar waren met de vorige inventarisaties. Tijdens vijf ochtendbezoeken en twee nachtbezoeken per deelgebied, in de periode maart-juli, zijn de aantallen territoria in kaart gebracht. Deze kartering was de vierde integrale inventarisatie van het NPZK sinds de jaren ’90. Afgelopen jaar is het mogelijk geweest, dankzij het gebruik van een tablet, om ook alle algemene soorten in kaart te brengen.