Zomerwaarnemingen en (vermeende) broedgevallen van Rouwkwikstaarten zijn landelijk schaars. Een mannetje Rouwkwikstaart op 16 mei 2015 op het bedrijfsterrein van Waternet in Vogelenzang trok daarom mijn aandacht: dat leek mij rijkelijk laat voor een doortrekker. Op 1 juni van dat jaar zag ik de vogel weer, nu met insecten in de bek. Dit was geen late doortrekker, maar een broedvogel!