Voor mij begint de zomer pas echt als ik de Gierzwaluwen over ons huis in de binnenstad van Haarlem hoor gieren. Al meerdere jaren geleden had ik het plan mijn huis te voorzien van een aantal nestkasten. Maar omdat in de tuin een grote boom stond leek mij de aanvliegroute niet optimaal. Zo’n vier jaar geleden, na een fikse voorjaarsstorm, gaf de boom echter de geest en kon ik echt serieus aan de slag. Onder de dakgoot plaatste ik een vijftal nestkasten en installeerde provisorisch wat geluid met een IPod en een timer. En zowaar, er werd interesse getoond en aan het eind van de zomer constateerde ik dat in één van de kasten een proefnest was gemaakt. Dat gaf de burger moed. In 2017 besloot ik het dus wat uitgebreider aan te pakken met ook een minicameraatje dat ik verbond aan mijn laptop. Met het softwareprogramma ISpy maakte ik elk uur een foto en kon ik mooi zien hoe rond 1 mei de vogels arriveerden, drie eieren legden en uiteindelijk zo rond eind juli uitvlogen. Succes!