In 2018 is voor het 25ste opeenvolgende jaar geteld in het kader van het NEM-meetprogramma voor reptielen. Een prachtige mijlpaal voor het langstlopende RAVON-project waaraan tijdens de RAVON-dag in november 2018 de nodige aandacht werd besteed. We ontvingen gegevens van 249 trajecten en zagen gedurende 1.194 bezoeken 9.138 keer een slang of hagedis. Aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren waarin toch altijd ruim 10.000 reptielen werden geteld. Dat er minder reptielen zijn gezien valt echter niet los te zien van het aantal bezoeken, dat lag dit jaar lager dan andere jaren. In 2017 waren er bijvoorbeeld 1.296 bezoeken, 102 bezoeken meer, dan worden er natuurlijk ook meer reptielen gezien. Wel is, net als andere jaren, de zandhagedis het vaakst waargenomen, de gladde slang is met slechts 75 waarnemingen het minst waargenomen reptiel.