Xavier Stainier heeft in 1887 als eerste de soort Coeloma rupeliense beschreven. Het voornaamste kenmerk van deze soort zijn de grote stekels op de zijranden van het pantser. Zijn bestudeerde krabben waren afkomstig van steenbakkerijen in Burcht, waar talrijke exemplaren gevonden werden.

, , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Jef Ceuster, de. (2018). Zwarte kernen van krabbenpantsers (Coeloma rupeliense Stainier, 1887) in de basis van de miocene zanden, Formatie van Berchem, in de kleigroeve Wienerberger (oude groeve Swenden) te Rumst. Afzettingen, 39(1), 5–15.