Kort verslag van het verzamelen in de kleigroeve Wienerberger

, , , , , , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Gerard Verwey. (2018). Handleiding tot het geologisch profiel van de groeve Wienerberger te Rumst. Afzettingen, 39(1), 16–22.