Artikel over etssporen als gevolg van aanhechtingen van zeepokken en bepaalde soorten tweekleppigen in het Mioceen.

, , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

John W.M. Jagt, Elena A. Jagt-Yazykova, & Frans Smet. (2018). Etssporen van asymmetrische zeepokken op Euroscaphella lamberti uit het Plioceen van Kallo (Antwerpen). Afzettingen, 39(2), 36–38.