Schenkingen aan Naturalis waarbij Naturalis aangeeft dat schenkingen niet altijd geaccepteerd kunnen worden vanwege de beschikbare ruimte en man(vrouw)kracht die Naturalis ter beschikking heeft. Naturalis geeft aan dat ze de schenkingen vooral op kwaliteit en toegevoegde waarde aan de eigen verzameling beoordelen. Blijkt een schenking niet geschikt te zijn, komen ze wel met suggesties waar dan de schenking mogelijk wel naar toe kan gaan. Nauwkeurige gegevens als stratigrafie en locatie zijn daarbij van belang voor de wetenschappelijke waarde van een verzameling.