Een kort overzicht van de resultaten van gezeefd materiaal van zand uit een excursie naar Rumst met de focus op microfossielen.