Notulen van de op 14 April 2018 gehouden ledenvergadering