In dit artikel worden vondsten vermeld van een drijvende plant: de waternoot Trapa natans L. Komt in Nederland voor maar is inmiddels zeldzaam