We zijn als RAVON heel blij dat ook in 2018 weer veel vrijwilligers, verspreid over het hele land, op pad zijn gegaan om amfibieën te tellen. De verspreidingstrends worden in deze nieuwsbrief nog niet besproken. We werken aan een ingewikkelder model dan voorheen, wat meer werk met zich meebrengt dan gedacht. RAVON en CBS zijn dit seizoen bezig om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten en hopen volgend jaar de resultaten te kunnen delen. Voor de telbare soorten, boomkikker, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, vuursalamander en knofl ookpad, zijn de jaarlijkse uitkomsten wel beschikbaar. Die bespreken we nu

, , , , , ,
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

E. Goverse, & M. de Zeeuw. (2019). Trends in aantallen Meetprogramma Amfibieën. Schubben & Slijm, 11(3), 12–15.