In het decembernummer van Twirre 2013 gaf de Schelpenwerkgroep Friesland (SWG) een algemene uiteenzetting over het ontstaan van de werkgroep en het verzamelen van schelpen. In het juninummer van 2014 werden de zoute schelpensoorten van Fryslân behandeld. In dit artikel wordt specifieker gekeken naar de weekdieren van het brakke water. In volgende nummers komen nog de zoetwatermollusken en de landslakken aan bod. Het brakke water krijgt malacologisch niet veel aandacht, zeker op de Friese vastewal. De werkgroep hoopt dan ook dat dit artikel de opmaat vormt tot meer inventarisatie en onderzoek, zeker nu er steeds vaker gesproken wordt over herstel van zoet-zoutgradiënten. Hieronder wordt zowel ingegaan op de soorten die aangetroffen zijn als die aangetroffen kunnen worden in het brakke milieu in Fryslân.