Van rommelige uithoek tot model natuurgebied Tot voor 2017 was Het Landje van Gruijters een rommelig uithoekje achter Spaarndam. Een polder die geen polder was, her en der een verzameling woonboten, bagger en slib, af en toe wat begrazing, treurnis wekkend verval van omheiningen en afrasteringen. Alleen bij vogelaars en omwonenden genoot ’t landje ruime faam: elk jaar kondigde in het voorjaar de komst van enige honderden Grutto’s de lente aan. Ook vertoonden zich bij tijd en wijle bijzondere steltlopers en enkele zeldzaamheden. Uiteindelijk reden genoeg voor vogelaars, woonbootbewoners en omwonenden om zich in te zetten voor een beter beheer van dit mooie natuurgebiedje.