Wijziging bankrekeningnummer van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Per 1 januari 2019 gaan we over van de ING naar de Triodosbank. Het nieuwe bankrekeningnummer is bij het ter perse gaan van deze Fitis nog niet bekend. Het staat wel op onze website en in de mail die u ontvangt van de secretaris voor het betalen van de contributie voor 2019. Bij de Triodosbank weten we zeker dat ons geld niet geïnvesteerd wordt in zaken waar we als natuurorganisatie niet achter kunnen staan. We komen met deze wijziging tegemoet aan de wens van veel leden.