De afgelopen decennia was het een goed gebruik van de Fryske Feriening fan Fjildbiology (FFF) om elk jaar een ledenexcursie te organiseren. Memorabele excursies waren die naar het Polderhoofd(pijn!)kanaal in het heetst van de strijd, die naar Fochteloërveen met de langste rij leden ooit en ook die naar de Rottige Meente wat meer leek op een wedstrijd snelwandelen in een laagveengebied van honderd hectare. Toch nam de animo voor de excursies af en daalde het aantal deelnemers. Reden voor het bestuur om met een nieuw initiatief te komen. Wat is het dat de leden van de FFF bindt? Juist ja, het verzamelen van zoveel mogelijk waarnemingen van zoveel mogelijk soorten. Dat kan het beste tijdens een zogenaamde soortendag! Dit jaar werd voor het eerst een soortendag georganiseerd, waarvan in deze bijdrage verslag wordt gedaan.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

M. Hilboezen, & j. Hanenburg. (2015). Soortendag 2015 Fryske Feriening foar Fjildfbiology in het Bûtenfjild boven Feanwâlden. Twirre, 25(2), 3–6.