Tussen Dokkum en Drachten wordt een nieuwe weg aangelegd, de Centrale As, waarvan bij Garijp een aftakking komt. Het verlies van natuurgebied bij Garijp door de aftakking dient gecompenseerd te worden. Hierbij is ook rekening gehouden met de aanwezige rijke slootvegetaties. Die slootvegetaties bestaan voor een belangrijk deel uit fonteinkruiden, soorten die tot twee geslachten binnen de familie Potamogetonaceae behoren en die vaak als lastig te determineren worden beschouwd. Tussen de fonteinkruiden komen ook nog meerdere kruisingen voor. De auteur heeft met een aantal collega floristen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van fonteinkruiden in het betreffende gebied en doet in deze bijdrage daarvan verslag.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

G. Papenburg. (2015). Fonteinkruiden in het Stinsweigebied ten noorden van Garyp. Twirre, 25(2), 7–11.