In 1926 ontdekte M. Wiegersma ten oosten van het toenmalige Drachten in het Skiedingsboskje de in Nederland zeldzame Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum). Dit was voor It Fryske Gea reden het terreintje in 1958 aan te kopen. Door de uitbreiding van Drachten ligt het Skiedingsboskje intussen op het industrieterrein. In het verleden inventariseerden de auteurs het gebied al enkele malen. Bezorgd over de op het eerste gezicht toenemende druk op het gebied hebben de auteurs in 2014 het Skiedingsboskje opnieuw verschillende keren bezocht om te kijken hoe het er met de Bospaardenstaart voorstaat en hoe de overige vegetatie zich ontwikkelt. Van dit onderzoek doen ze in deze bijdrage verslag. Tevens geven zij adviezen over het verdere beheer van dit terreintje.