Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee. Dat geldt ook voor de Kokmeeuw, hoewel ze ook in het binnenland broeden en pleisteren, tot in de steden toe. Nog niet zo lang geleden was de Kokmeeuw in ons land een zeer algemene broedvogel die soms werd bestreden vanwege vermeende overlast. De buitendijkse gebieden aan de Friese vastelandskust van de Waddenzee leken één grote kokmeeuwenkolonie. Sinds 1990 is het broedbestand in Nederland met 60% afgenomen. Het kan verkeren. De marges zijn zelfs voor de ogenschijnlijk weinig kritische en opportunistische Kokmeeuw smal. Niet alleen Kanoeten (Calidris canutus) leven close to the edge (proefschrift Thenis Piersma). Beide auteurs hebben jarenlang onderzoek gedaan aan Kokmeeuwen aan de Friese vastelandskust van de Waddenzee, de één ringonderzoek, de ander (coördinatie van) tellingen van broedvogels. In dit artikel beschrijven zij het verdwijnen van de broedpopulatie van de Kokmeeuw bij Holwerd.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. Koopman, & J. Feddema. (2015). De teloorgang van de broedpopulatie van Kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus) bij Holwerd. Twirre, 25(1), 21–25.