Wat is het toch heerlijk als in het voorjaar Spreeuwen weer terugkeren naar de broedplekken. Ze zitten weer op het dak, bij nestkasten of boomholtes. De hele ochtend klinkt het schitterende gepruttel gecombineerd met de klanken van tal van soorten die worden nagebootst. Meesterlijke imitators zijn het. Hoe vaak denk je niet dat een Witgatje op de nok van je huis zit. Terwijl voor onze Spreeuwen het broedseizoen al is begonnen, verblijven er in het voorjaar in ons land ook nog zeer veel Spreeuwen afkomstig uit gebieden ten noorden en oosten van ons land. In die gebieden duurt de winter langer en begint het broedseizoen later. Deze nog niet broedende vogels gaan elke avond massaal met zijn allen naar gemeenschappelijke slaapplaatsen. Deze dieren blijven hangen tot ongeveer begin april, uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden. In deze bijdrage beschrijft Ruurd Jelle zijn met foto’s vastgelegde belevenissen met Spreeuwen op een slaapplaats in het Lauwersmeergebied.