Recente waarnemingen van de Nachtzwaluw in de duinen In de zomer van 2018 zijn er Nachtzwaluwen gehoord in de duinen van Zuid-Kennemerland. Hebben ze er ook gebroed? En hoeveel paartjes dan? En hoe tel je die dan? Wim de Groot zocht voor de Fitis een en ander verder uit: oude waarnemingen, aantallen, (landelijke) trends en nog veel meer. De laatste jaren lijkt de Nachtzwaluw in de lift. Welke factoren zijn bepalend voor dit succes?