Eens in de zoveel jaar worden we in Nederland geconfronteerd met een invasie van Zwarte mezen uit het oosten. In de nazomer van 2015 wezen bewegingen in Estland erop dat we ook dit jaar te maken zouden kunnen krijgen met een invasie. De vangsten van Zwarte mezen door Nederlandse ringers bleven aanvankelijk beperkt tot kleine aantallen. Op Ringersnet, de besloten website van Nederlandse vogelringers, nam Derick Hiemstra het initiatief voor een project om het aantal niet geruide grote armpendekveren van de jonge Zwarte mezen vast te leggen. Klaas Koopman sloot zich bij dit project aan. Mogelijk zou het aantal ongeruide dekveren een indicatie kunnen zijn voor verschillende herkomstgebieden van deze vogels. In oktober namen hun vangsten snel toe. Er kwamen zoveel gegevens beschikbaar, dat het interessant werd niet alleen naar de ongeruide grote armpendekveren te kijken, maar de invasie in een bredere biologische context te plaatsen. Arend Timmerman en Harry de Boer werden daarom ook betrokken bij dit onderzoek. In deze bijdrage wordt daarvan verslag gedaan.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. Koopman, D. Hiemstra, A. Timmerman, & H. de Boer. (2016). Een invasie van Zwarte mezen (Parus ater) in de herfst van 2015 in Noord-Nederland. Twirre, 26(1), 3–13.