In de Waddenzee leven drie soorten zeezoogdieren, namelijk de Gewone zeehond, de Grijze zeehond en de Bruinvis. Alle drie de soorten komen vrij algemeen voor en kunnen met regelmaat worden gezien. Toch is de ervaring dat veel mensen deze dieren over het hoofd zien en geen idee hebben van de aantallen, de verspreiding of het gedrag. In dit artikel laat de auteur ons kennismaken met de leefwijzen van deze bijzondere zoogdieren.