In de zestiger jaren van de vorige eeuw had A.B. Wigman er nog een reis van honderd kilometer voor over om een Buizerd bij het nest te kunnen fotograferen. De Buizerd was toen als broedvogel zeldzaam in ons land. Hoe anders is de situatie in de 21e eeuw. Door het hele land kan de Buizerd in bossen, bosjes, houtwallen, houtsingels en zelfs op boerenerven broedend worden aangetroffen. Sommige mensen zien dit met lede ogen aan, voor veel anderen geven roofvogels extra kleur aan de natuur. Dat geldt ook voor de auteur. In zijn eerste bijdrage voor Twirre doet hij verslag van een ontmoeting met Buizerden en het vastleggen daarvan met zijn camera.