In het decembernummer van Twirre 2013 gaf de Schelpenwerkgroep Friesland (SWG) een algemene uiteenzetting over het ontstaan van de werkgroep en het verzamelen van schelpen. In juni 2014 werden de zoute schelpensoorten van Fryslân behandeld. In het voorjaar van 2015 werd aandacht besteed aan mollusken uit het brakke milieu. In dit artikel wordt specifieker gekeken naar de weekdieren van het zoete water. In een volgend nummer komen de landslakken aan bod.