Soms is er lange tijd weinig aandacht voor een vogelsoort. Ook als uit veel gegevens blijkt dat het niet goed gaat! Zo’n soort is de Ringmus. Het is alweer decennia geleden dat er uitgebreid over geschreven werd. Inmiddels is al wel bekend dat het slecht gaat met de Ringmussen in Nederland. Verontrustende berichten roepen vroeg of laat allerlei vragen op, zeker als er lokaal (nog) niet veel van een achteruitgang te merken is. Bij Eastermar broeden (nog) veel Ringmussen in de nestkasten van de Fûgel - en Natoerbeskermingswacht Eastermar. Zij worden ook gevangen en geringd op speciaal aangelegde voerplekken. Wat weten we eigenlijk van de Ringmussen bij Eastermar en hoe gaat het ermee? De auteurs doen daarvan in deze bijdrage verslag.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

A. Timmerman, & G. de Vries. (2016). Raadselachtige Ringmussen (Passer montanus): nestkastbewoners bij Eastermar (Frl.) in de periode 1996 – 2016. Twirre, 26(2), 11–18.