Op Schiermonnikoog bepalen wind en water samen met de vegetatie plaatselijk nog in sterke mate hoe het landschap eruit ziet en hoe dit verandert in de loop van de tijd. Op een grote oppervlakte begroeid strand, een zogenaamd groen strand, is dit bij uitstek te zien. Het op natuurlijke wijze ontstaan van een groen strand met een nieuwe duinvallei is op zichzelf een zeer zeldzaam fenomeen (Schaminée et al. 1995b, Grootjans et al. z.j., Grootjans et al. 2001). Op Schiermonnikoog vindt dit momenteel plaats. Genoeg reden voor de auteur om dit verschijnsel in deze bijdrage nader te beschrijven.