Veel natuurliefhebbers kennen Drieteenstrandlopers als de vogels die op de stranden van de Waddeneilanden achter de golven aanhollen. De soort behoort tot de groep van de steltlopers. Flink wat steltlopers vertonen tegenwoordig dalende populaties. Bij de Drieteenstrandloper is daar geen sprake van. Zo werden tijdens een hoogwatertelling op 21 mei 2016 maar liefst 8.612 exemplaren op Schiermonnikoog geteld. Dit was voor de auteur aanleiding om in een kort bestek enkele ontwikkelingen bij deze soort op een rij te zetten.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. van Dijk. (2016). Hoge aantallen Drieteenstrandlopers (Calidris alba) op Schiermonnikoog in mei 2016. Twirre, 26(2), 23–26.