In 2010 werd in de Weerribben in Overijssel een Sierlijke witsnuitlibel aangetroffen. De soort was afgezien van een enkele losse waarneming in Nederland lange tijd als uitgestorven beschouwd. De vondst in de Weerribben was voor de auteurs aanleiding in enkele potentieel geschikte leefgebieden in Fryslân te onderzoeken of de Sierlijke witsnuitlibel hier ook voor zou komen. Van die zoektocht wordt in deze bijdrage verslag gedaan.