In 2003 publiceerde de auteur in Twirre een artikel over het voorkomen van Beenbreek in Fryslân. De ondertitel luidde “Het verleden en heden van een sieraad van de heide”. Het artikel gaf vooral een overzicht van de stand van zaken wat betreft groeiplaatsen en aantallen op die groeiplaatsen. De conclusie destijds was dat er in zeven terreinen totaal zo’n 2.500 planten Beenbreek groeiden. Op verzoek van de redactie heeft de auteur in 2016 zijn inventarisatie herhaald. Daarvan wordt in deze bijdrage verslag gedaan.