In de Twirre van december 2013 gaf de Schelpenwerkgroep Friesland (SWG) een algemene uiteenzetting over het ontstaan van de werkgroep en het verzamelen van schelpen. In juni 2014 werden de zoute schelpensoorten van Fryslân behandeld, in het voorjaar van 2015 de mollusken uit het brakke milieu en in het voorjaar van 2016 de zoetwatermollusken. In dit laatste van vijf overzichtsartikelen komen de weekdieren op het land aan de orde. Hiermee wordt de reeks van vijf overzichtsartikelen over ‘malacologisch Fryslân’ afgesloten.