In een lijstje met de meest bekende planten zal de Paardenbloem zonder enige twijfel hoog scoren. Floristen onderscheiden binnen de Paardenbloemgroep echter een groot aantal zogenaamde microsoorten. Een daarvan is ruim een halve eeuw geleden in Fryslân ontdekt en getooid met de naam Friese moeraspaardenbloem. Deze soort leek recent verdwenen, maar na intensief speuren van de auteur blijkt hij nog steeds in Fryslân voor te komen. Van dat speurwerk wordt in deze bijdrage verslag gedaan.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. Meijer. (2017). Op jacht naar de Friese moeraspaardenbloem (Taraxacum frisicum). Twirre, 27(1), 26–29.