We kennen ze het beste van de grote kuddes die over de Oostvaardersplassen galopperen. Misschien heeft u ze gezien in de film “De Nieuwe Wildernis”. Konikpaarden. Ook in Fryslân hebben we ze lopen en wel in het Nationaal Park Lauwersmeer, een gebied van 5.783 ha dat in 1969 ontstaan is door het afsluiten van de Lauwerszee. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk, omdat het geheel van open water, moerassen en graslanden het leefgebied vormt voor talrijke vogelsoorten. Het fungeert voor deze vogels als leef-, broed-, rui- en overwinteringsgebied en als rustplaats op de trekroute (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2015). Waarom heeft Staatsbosbeheer op deze bijzondere plek Konikpaarden ingezet en wat voor effect hebben deze grote grazers op onze natuur?