Grote kroosvaren is het ene jaar veel talrijker dan het andere. 2016 was een jaar waarin Azolla uitbundig groeide. Hele vaarten en vijvers werden bedekt met deze planten. Op de Facebookpagina van de FFF ontstond enige discussie over de verdringing van andere, soms schaarse, plantensoorten door de kroosvaren. Een goede reden eens wat nauwkeuriger en in een breder perspectief naar deze soort te kijken.