Heidekartelblad wordt in de laatste Heukels’ flora voor het eerst niet meer genoemd voor het Laagveendistrict (Van der Meijden 2005). Ook elders staat ze te boek als een uit het Laagveendistrict verdwenen plantensoort (Weeda et al. 1988). In een viertal Friese laagveenmoerassen blijkt de soort echter stand te houden. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van Heidekartelblad in deze gebieden.

, , , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

J.-E. Plantinga, & H.J. Jager. (2017). Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) uit het moeras. Twirre, 27(2), 3–12.