In Nederland komen ongeveer 1450 soorten inheemse wilde planten voor. Dat is in elk geval het aantal dat genoemd wordt als de ‘kleine’ apomictische soorten paardenbloemen, bramen en havikskruiden niet meegeteld worden. De herkenning van deze soorten is voer voor specialisten, maar is goed mogelijk na voldoende inwerktijd. In deze bijdrage gaan de auteurs in op een van deze apomictische soorten uit het geslacht havikskruid, naar aanleiding van de vondst van een bijzondere soort op Vlieland. Het gaat om Hieracium triviale, een soort die tot dusver in ons land slechts bekend was van één eerdere vondst en die tot de vormenrijke groep van Dicht havikskruid behoort.