De Europese Unie heeft een lijst van probleemsoorten die tot voor kort 37 soorten planten en dieren telde. Op 2 augustus 2017 is deze lijst uitgebreid met twaalf exoten, waaronder de Reuzenberenklauw. Dit houdt in dat er geen handel mag worden gedreven in deze soorten, maar ook dat men de verplichting heeft de verspreiding te onderzoeken en de soort te bestrijden (www.nvwa.nl). In dit artikel wordt de verspreiding in Fryslân onder de loep genomen en tevens uitgebreid stilgestaan bij de ecologie van de soort en de mogelijkheden die er bestaan om de verspreiding te beteugelen.