In Europa hebben verontrustende berichten over de sterfte van Honingbijen (Blacquière 2009; Potts et al. 2010) en wilde bijen (Biesmeijer et al. 2006) geleid tot grotere bewustwording bij het algemene publiek en beleidsmakers over het belang van deze insecten voor onze samenleving. Lokale overheden maar ook particulieren bleken zich te willen inzetten voor bijen (Timmermans et al. 2012). Ook voor de gemeente Leeuwarden is bijvriendelijkheid een belangrijk aspect waarvoor de gemeente zich inzet (Gemeente Leeuwarden 2013). Hiertoe stimuleert de gemeente het plaatsen van honingbijenstallen. Momenteel bevinden zich in het stedelijk gebied van Leeuwarden drie van deze stallen en bestaan er plannen om meer te plaatsen. Het is echter niet bekend of dit het beoogde effect heeft op de biodiversiteit.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

M. Horst. (2018). Concurrentie tussen Honingbijen en hommels in het stedelijk gebied van Leeuwarden. Twirre, 28(1), 9–14.