Blauwgrasland in de provincie Fryslân verdween vrijwel geheel in de 19de en 20ste eeuw. Tegenwoordig zijn nog slechts kleine restanten, meestal nog steeds kwetsbaar en alleen in natuurgebieden aanwezig. De auteurs doen nieuw onderzoek aan deze bijzonder zeggenrijke hooilanden. Dat leverde al aardige resultaten op en zelfs een nieuwe kruising voor Fryslân. In dit artikel een kort overzicht van de onderzoeksresultaten tot nu toe.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

A. Timmerman, U. Hosper, & J. Koopman. (2018). De “Blauwgraslandzegge” 1 (Carex ×pauliana Cyperaceae), nieuw voor Fryslân. Twirre, 28(1), 15–18.