Met enige regelmaat verschijnen er in Twirre artikelen over specifieke plantensoorten en plantengeslachten met soms ook aandacht voor vegetatieonderzoek. Artikelen over onder andere fonteinkruiden, Beenbreek, Moeraspaardenbloem, Heidekartelblad en havikskruiden zijn in de voorgaande nummers gepasseerd. En met naar schatting zo’n 400.000 soorten planten in de wereld (BGCI 2018), waarvan zo’n 3.900 soorten in Nederland (CBS 2011) is de wereld van de planten een bijna onuitputtelijke bron voor onderzoekers. Maar waarom zijn planten interessant om te onderzoeken? En hoe gaat dat in zijn werk? In dit artikel gaan we in op geschiedenis en verschillende aspecten van vegetatieonderzoek.