In 2014 is FLORON de Eindejaarsplantenjacht gestart. Inmiddels zijn er vier edities geweest. Ook in Fryslân wordt volop meegedaan, gemiddeld worden er 27 lijsten vanuit onze provincie ingestuurd. In dit artikel wordt een schets gegeven van de Nederlandse floristiek in het algemeen en de rol die de Eindejaarsplantenjacht daarin speelt. Tenslotte worden enkele resultaten gegeven van het onderzoek van eind 2017.