Van de drie slangensoorten die in Nederland voorkomen, heeft de Gladde slang zonder twijfel de meest geheimzinnige leefwijze. Het opdoen van kennis over de ecologie van deze soort is dan ook een ware uitdaging. Om deze reden is het van belang dat waarnemingen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden goed worden gedocumenteerd. In dit artikel wordt een waarneming besproken van een volwassen Gladde slang die een juveniele Adder (Vipera berus) verorbert.