De Sperwer is een kleine roofvogel die het slanke evenbeeld is van de grotere Havik. De naam Sperwer is afgeleid van het oude Hoogduitse woord sparw dat mus betekent. De Sperwer jaagt vooral op zangvogels, waaronder de mus. Na de Buizerd en de Torenvalk is de Sperwer de meest voorkomende roofvogel in Europa, maar het aantal neemt wel af. Nederland telt ongeveer 4.000-5.000 broedparen. Van oorsprong broeden Sperwers in dicht, jong bos met naaldbomen, bij voorkeur in halfopen landschappen. Inmiddels hebben ze hun leefgebied verder uitgebreid en broeden ze zelfs in steden.