De Bijeneter is een zuidelijke soort. In 1964 was het eerste broedgeval in Nederland. De laatste jaren neemt het aantal broedgevallen in ons land sterk toe. Dat was voor een aantal mensen reden om een werkgroep voor de Bijeneter op te richten. Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt en gepubliceerd op hun website. In het jaarverslag over 2015 wordt een broedgeval in Fryslân beschreven. Over Bijeneters is in Twirre niet eerder gepubliceerd. In deze bijdrage wordt daarom het hoofdstuk over het broedgeval van de Bijeneter in Fryslân in aangepaste vorm overgenomen.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

Werkgroep Bijeneters Nederland. (2018). Een broedgeval van de Bijeneter (Merops apiaster) in 2015 in Fryslân. Twirre, 28(2), 16–19.