Na oktober beginnen veel zangvogelringers hun activiteiten af te bouwen. In de loop van november worden mistnetopstellingen afgebroken en slagnetten opgeborgen. Vaak zal dat een wijs besluit zijn, omdat de vogeltrek grotendeels is afgelopen, veel vogels ons land hebben verlaten en de weersomstandigheden er niet beter op worden. Grote Barmsijzen komen echter vanaf november pas aan in ons land, de meeste jaren in kleine aantallen, maar af en toe zijn er jaren met invasies met grote aantallen. De auteurs vangen jaarrond en pakten hierdoor de invasie van 2017/18 mooi mee. Daarvan wordt in deze bijdrage verslag gedaan.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

D. Hiemstra, & K. Koopman. (2018). De invasie van Grote barmsijzen (Acanthis flammea flammea) in 2017/18 in Noord-Nederland. Twirre, 28(2), 7–12.