Hoewel de Reuzenbalsemien al vele decennia in Nederland voorkomt, is de laatste jaren in natuurbeschermingskringen de roep tot bestrijding toegenomen. Sinds augustus 2017 staat hij op de Unielijst van planten die niet meer verhandeld mogen worden. Ook moeten deze planten worden opgespoord en verwijderd (NVWA 2018). Zo werd er in een recent project rond Nijmegen geprobeerd de soort aanzienlijk terug te dringen. In Fryslân zijn dergelijke acties tot dusverre nog niet ondernomen. Uit kringen van imkers komen juist waarderende geluiden over deze soort. Via internet is zelfs een balsemienhoning uit de Biesbosch te koop. In deze bijdrage de stand van zaken van deze landexoot in onze provincie.