In de tweede helft van de 19de eeuw was er in Fryslân ruim meer dan honderdduizend hectare blauwgrasland aanwezig. Tegenwoordig is daar maar ongeveer één promille van over. Het gaat vaak om snippers die sterk aan botanische verscheidenheid ingeboet hebben en, ingebed in ruimer buffergebied, bescherming genieten binnen Natura2000 en binnen de voorheen Ecologische Hoofd Structuur, nu Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Her en der zijn er ook nog snippertjes die meestal door toevallige omstandigheden nog aanwezig zijn. Dit artikel verhaalt van zo’n ‘los’ snippertje: restant van de Oude Thialfbaan, verscholen tegen de Hepkema’s Boschjes in Heerenveen.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

G. Papenburg, R. Strijkstra, & R. Tienstra. (2018). Een succesvolle herintroductie van Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) op de (halve) Oude Thialfbaan in Heerenveen. Twirre, 28(2), 13–15.