Het kan verkeren. Eerst vervolgt de mens sommige predatoren tot ze geheel of bijna geheel zijn uitgestorven. En als de soort het niet gemunt heeft op huisdieren of andere door mensen gekoesterde dieren (Wolven op schapen, Vossen op pluimvee en weidevogels) worden vervolgens kosten noch moeite gespaard die diersoorten te beschermen en zo nodig te herintroduceren. Visconsumptie is tegenwoordig niet meer een halsmisdrijf waardoor Aalscholvers, zeehonden en Otters thans in meer of mindere mate bescherming genieten. Van de resultaten van een goede bescherming en herintroductie van Otters wordt in deze bijdrage verslag gedaan.